Yurtiçi Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Nedir?

Dizayn (design) sözcüğü, Latince biçim vermek, temsil etmek demek olan "designare" sözcüğünden gelir. Tasarımcının iç dünyasından dış dünyaya somut bir yansımadır. Buna göre önce bir ide olarak düşüncede var olan bir tasavvurdur, ama bu ide, bu tasavvur bir biçim verme dinamiğini içerir ve bu oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir ide olarak dışlaşır, somutlaşır.

"Tasarım", bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü,

"Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder.

Endüstriyel tasarım yukarıda tarifi yapılan ürünlerin tasarımını içermektedir. Sanayiye uygulanamayan edebi eserler, kitaplar, bilgisayar programları vb. fikri sanatsal ürünler Endüstriyel Tasarım korumasından yararlanamaz.

Endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Tasarım Tescili Neden Gereklidir ?

İnsan hayatının vazgeçilmez bir öğesi haline gelen ürün tasarımları her geçen gün gelişerek sınır tanımaz hale gelmektedir. Hal böyle olunca artık herkes ürünlerin ayırt edici bir özelliği olan görselliğe yönelmeye başlamış ve tercihlerini bu doğrultuda kullanmaya başlamıştır.

Tasarımlar müşterilerin tercihlerine yön veren vazgeçilmez bir unsur haline gelirken sobadan, arabaya, kaşıktan, bardağa, bilgisayardan, cep telefonlarına kadar birçok üründe katma değer yaratan bir olgudur.

Aynı kalite ve faydada olan ürünlerin ayrım noktası halindedir. Hal böyle olunca üreticilerin de ürünlerinde tasarımsal çalışmalara ağırlık vermesi kaçınılmaz olmuştur. Her gün artan tasarım çalışmaları özgün ve yaratıcı tasarımcılığı tetiklemiş ve kaliteli tasarımcıların önünü açmıştır. Bu anlamda tasarımcının ve üreticinin emeğinin, ar-ge altyapısının ve maliyetlerinin korunması için tescil şart hale gelmiştir.

Yapılan emek, yoğun çalışmanın sonucu ortaya çıkan ürünlerin korunması ve ödüllendirilmesi ancak Endüstriyel Tasarım Tescil sistemi ile mümkündür. Tescil edilmiş tasarımlar sahibine korumanın yanında, prestij, imaj ve artı katma değer sağlamaktadır.

Başvuru Süreci

  • Tasarım tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.
  • 2 ay sonra tasarım, resmi tasarım bülteninde ilan edilir.
  • 6 ay bültende itiraza açılır.
  • Belgeniz tarafınıza teslim edilir.

Her türlü ürün tasarımını koruma altına alabilir miyim ?

Tasarımların Endüstriyel Tasarım tescili korumasından yararlanabilmesi için öncelikle sanayiye uygulanabilmesi gerekmektedir. Edebi eserler, yazılımlar, sanatsal çalışmalar tasarım tescili kapsamında korunmamaktadır.

Yenilik ve ayırt edicilik kriterini taşımayan tasarımların tescil edilmesi söz konusu değildir.