Yurtiçi Marka Tescili

Marka Nedir ?

Marka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işarettir. İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan parmak izidir. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır.

Marka Tescil Başvurusu
Neden Gereklidir ?

 • KOSGEB teşviklerinden faydalanmak için: Fuar standı ve katalog basımı gibi teşviklerde başvuru koşulları arasında marka tescil belgesi olması,
 • Tescilli markanıza ait tüm hakların size ait olması,
 • 3. kişilerin izinsiz kullanamaması,
 • Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.
 • Ticaret odalarında almış olduğunuz unvan sadece ticari unvanınızdır. Markanız değildir. Ticaret siciline kayıt ettirilmiş unvanlar 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu uyarınca korunmamaktadır.
 • Tescil edilmiş olan markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını (lisans) verebilirsiniz, böylece ticari bir kazanç sağlamış olursunuz.
 • TSE, TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri birçok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.

Marka Başvuru Süreci

 • Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.
 • 3 ay sonra marka resmi markalar bülteninde ilan edilir.
 • 2 ay bültende itiraza açılır.
 • Belge kararı çıkar ve 2 ay sonra tescil belgeniz tarafınıza teslim edilir.
Gerekli Evraklar:
 • Başvurusu yapılacak markanın logo, yazı karakteri
 • Vekâletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
 • Özel kişi ise TC kimlik numarası
 • Adres