Yurtdışı Patent

Avrupa Patenti – EPO

Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir sistemdir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

Tüm Avrupa Birliği ülkelerine tek müracaat ile yapılmaktadır.

EPC Avrupa Patent Sözleşmesi, başvuru sahibinin tek bir başvuru yoluyla Avrupa ülkelerinin çoğunda bir patent tescili elde etmesini sağlar. Bir Avrupa patenti verildiği her ülkede ulusal bir patentle aynı haklara sahiptir.

Bir ülkede patent almak için o ülkedeki patent bürosuna başvurmanız gerekir. Avrupa genelinde patent koruması talep edilen bir patent için, başvuru ve süreçlerin geçirilmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, 1978 yılından bu yana, bir dizi ülkede geçerliliği olabilecek bir Avrupa patenti elde etmek için bir Avrupa patent başvurusu yapmak mümkündür.

Bir Avrupa patenti, Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) üyesi ülkelerde tabiri caizse daha kestirme bir yoldan patentlerin elde edilmesine yönelik kolay ve ucuz bir alternatif sağlamaktadır. AB’nin üyelerinin tamamı EPC üyesi olmasına rağmen, EPC üyelerinin tamamının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden fazlası olduğunu söylemek gerekir

EPC’nin üye ülkelerinin herhangi birinde veya tamamında koruma başvurusunda bulunmayı talep edebilirsiniz. Genellikle, üye ülkelerin üçünde veya daha fazlasında patent koruması istiyorsanız, EPC ulusal patentlerden daha uygun maliyetli bir tercih olacaktır.

PCT Başvurusu

PCT Başvurusu tek bir başvuru ile 133 protokol ülkesine tek bir başvuru yapılmasıdır.

Uluslararası Yayın: Başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra uluslararası başvurunuzun içeriği dünyaya açıklanır.

Uluslararası Ön İnceleme (isteğe bağlı): Talebiniz üzerine Uluslararası Araştırma Kurumu, ulusal aşamadan önce başvurunuz için ek bir ulusal fazdaki patentlenebilirlik analizini yapmaktadır.

Ulusal Aşama: PCT patent tescili prosedürünün bitiminden sonra, ilk başvurunuzu takiben 30 ay içerisinde, patentinizi korumak istediğiniz ülkelerde incelenmek ve patent alınıp alınmayacağının kararının verilmesi için ulusal veya bölgesel ofislere gönderilir.

PCT başvurusunun uluslararası araştırmasını hangi ofis yapar ?

PCT sözleşmesine taraf olan ülkeler tarafından belli ülke ofisleri Uluslararası Arama Otoriteleri (ISA) olarak atanmıştır: Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Şili, Mısır, Finlandiya, Hindistan, İsrail, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İspanya, İsveç, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ve Bölge Ofisleri olarak, Avrupa Patent Ofisi ve İskandinav Patent Enstitüsü. Türk Patent ve Kurumu’ndan gerçekleşen başvurularda, araştırma otoritesi olarak Avrupa Patent Ofisi ( EPO ) seçilmektedir.

PCT uluslararası araştırma nedir ?

PCT uluslararası araştırması, birçok patent başvurusunun yapıldığı dillerde (Çin, İngilizce, Almanca, Japonca ve bazı durumlarda Fransızca, Korece, Rusça ve İspanyolca) ilgili patent dokümanlarının ve diğer teknik literatürün yüksek özen gösterilerek araştırılmasıdır. Araştırma sonuçları, uluslararası araştırma raporuyla ve ilgili araştırma ofisi uzmanının buluşunuzun potansiyel patentlenebilirliği hakkındaki yazılı görüşüyle beraber yayınlanır.

Uluslararası Ön İnceleme (isteğe bağlı): Talebiniz üzerine Uluslararası Araştırma Kurumu, ulusal aşamadan önce başvurunuz için ek bir ulusal fazdaki patentlenebilirlik analizini yapmaktadır.

Avrasya Patenti

Büyük ölçüde Avrupa Patent Sistemine benzeyen Avrasya Patent Sistemi’ne dokuz ülke üyedir: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan'dır. Başvuru sahipleri doğrudan Avrasya Patent Ofisi'ne veya üye ülkelerin yerel ofislerine başvurabilmektedir. Avrasya Patenti için başvuru Rusça olarak yapılmakta, diğer dokümanlar Rusça tercümeleri verilmek sureti ile herhangi bir dilde sunulabilmektedir.