Marka Tescili

MARKA NEDİR ?

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işarettir. İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan parmak izidir. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU NEDEN GEREKLİDİR?

-KOSGEB teşviklerinden faydalanmak için : Fuar standı ve katalog basımı gibi teşviklerde başvuru koşulları arasında marka tescil belgesi olması,
-Tescilli markanıza ait tüm haklar size ait olması,
-3. kişilerin izinsiz kullanamaması ,
-Türk Patent Enstitüsü' nce Tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.
-Ticaret odalarında almış olduğunuz unvan sadece ticari unvanınızdır. Markanız değildir. Ticaret siciline kayıt ettirilmiş unvanlar 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu uyarınca korunmamaktadır.
-Tescil edilmiş olan markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını (Lisans) verebilirsiniz, böylece ticari bir kazanç sağlamış olursunuz.
-TSE, TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.

MARKA BAŞVURU SÜRECİ

-Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsüne yapılır.
-6 Ay sonra marka resmi markalar bülteninde ilan edilir.
-3 Ay bültende itiraza açılır.
-Belge kararı çıkar ve 2 ay sonra tescil belgeniz tarafınıza teslim edilir.

GEREKLİ EVRAKLAR:

-Başvurusu yapılacak markanın logo, yazı karakteri
-Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
-Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
-Özel kişi ise TC kimlik numarası
-Adres

MARKA YENİLEME

Marka koruma süreleri ne kadardır ve koruma süresi ne zaman başlar? Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

MARKANIN KULLANIMI

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir.